ცეცხლმაქრების დამუხტვა

სახანძრო უსაფრთხოების კანონის მოთხოვნის - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №370 (დანართი N1)- სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ - შესაბამისად , სავალდებულოა ცეცხლმაქრზე განხორციელდეს გეგმიური შემოწმება ვიზუალურად და გადამუხტვა ქარხანა-დამამზადებლის ვადების გათვალისწინებით.

ცეცხლმაქრის წნევა უნდა შემოწმდეს პერიოდულად.
შემოწმება შეგიძლიათ თქვენ თვითონ, ამის გასაგებად - ცეცხლმაქრის მანომეტრზე მაჩვენებელი უნდა იმყოფებოდეს მწვანე ზონაში - ამ დროს ცეცხლმაქრი ვარგისია, წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებელია მისი ხელახალი გადამუხტვა.
ექსპლუატაციის ნორმების მიხედვით ყველა ცეცხლმაქრი განსაზღვრული დროის შემდეგ საჭიროებს გადამუხტვას, ჩვენი კომპანია გაძლევთ საშუალებას ამ ვადის გასვლის შემდგომ მოვახდინოთ ცეცხლამქრის გადამუხტვა ასევე მისი ტექნიკური დიაგნოსტიკა და გამართვა, ჩვენ ასევე გაძლევთ საშუალებას უკვე გამოყენებული ცეცხლმაქრის თავიდან დატენვას და მის შემდგომი გამოყენებისთვის ტექნიკურად მომზადებას.


ალის წარმოსაქმნელად რის შედეგადაც ჩნდება ხანძარი საჭიროა სამი ელემენტი ჟანგბადი საწვავი და ტემპერატურა თუკი ამ სამი ელემენტიდან ერთ ერთს მოვაშორებთ ხანძარი დაკარგავს ძალას და დაიწყებს ქრობას, სწორედ ამ ტექნიკური პრინციპით არის შექმნილი ცეცხლმაქრების ეფექტურობა. ევროპული სტანდარტებით ცეცხლი იყოფა რამოდენიმე კატეგორიებად.
• A კლასი - წვადი მასალა (ხე,ტანსაცმელი,ქაღალდი,ნაგავი);
• B კლასი - აალებადი სითხეები(ზეთი,ნავთი,ბენზინი);
• C კლასი - აალებადი ელექტროკომპონენტები;
• D კლასი - აალებადი მეტალი;
• K კლასი - სამზარეულოს აალებადი პროდუქცია.

ასევე გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის ცეცხლმარების გადამუხტვა-კონტროლს.
• ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრების გადამუხტვა;
• წყლის ცეცხლმაქრების გადამუხტვა;
• ქაფოვანი ცეცხლმაქრების გადამუხტვა;
• ნახშიროჟანგოვანი ცეცხმლმარების გადამუხტვა.მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით :

შ.პ.ს "სახანძრო ტექნიკი"
მობ : +995 592 12 34 68
Email : info@saxandzro.ge
Facebook

კომპანიები რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ