რას გთავაზობთ ?

პროექტირება

პროექტირება

გთავაზობთ სახანძრო სისტემების პროექტირებას, 41 დადგენილება.

სახანძრო სიგნალიზაცია

სახანძრო სიგნალიზაცია

გთავაზობთ სამისამართო და ზონალური ტიპის სიგნალიზაციების მონტაჟს, ხარისხიანი პროდუქციით.

ავტომატური საშხეფი სისტემა

სპრინკლერები

გთავაზობთ ატომატური საშხეფე სისტემების იგივე სპრინკლერების მონტაჟს.


სახანძრო ვენტილაცია

სახანძრო ვენტილაცია

გთავაზობთ სახანძრო სავენტილაციო სისტემების პროექტირებას და მონტაჟს.

სახანძრო წყლის გაყვანილობა

ჰიდრანტები და კარადები

გთავაზობთ ჰიდრანტების და სახანძრო კარადების მოტაჟს, ასევე ვაკეთებთ პროექტირებებს.

აუდიო გახმოვანება

აუდიო გახმოვანება

გთავაზობთ ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობისა და ევაკუაციის მართვის სისტემების მონტაჟს.


ხის კონსტრუქციების დამუშავება

ხის კონსტრუქციების დამუშავება

შენობის სხვენის ხის კონსტრუქციების დამუშავება შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ზღვარის მქონე სპეციალური ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავებას.

ევაკუაციის გეგმა

ევაკუაციის გეგმა

გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმის შემუშავებას და დამზადებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

სახანძრო პირველადი საშუალებები

სახანძრო პირველადი საშუალებები

ხანძრის ქრობის პირველად საშუალებებს განეკუთვნება სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსაქროები და სახანძრო დაფები, რომლებიც გამოიყენება საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობებში

ჩვენი საქმიანობაა მაქსიმალურად ვუზრუნველყოთ თქვენი უსაფრთხოება. რაშიც მრავალწლიანი გამოცდილება და ხარისხიანი პროდუქცია გვეხმარება.


ევაკუაციის გეგმა

ვაკეთებთ ევაკუაციის გეგმებს, სახანძრო უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.

ცეცხლმაქრების გადამუხტვა

ვმუხტავთ სხვადასხვა ტიპის ცეცხლმაქრებს. გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

სახანძრო სიგნალიზაცია

გთავაზობთ სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჯს, არსებული სახანძრო სიგნალიზაციის შემოწმებასა და მომსახურებას.

დაცვის სისტემები

კომპანია ასევე გთავაზობთ დაცვის სისტემებს , ადგილზე ონსულტაციისა და მონტაჯის მომსახურებით.

სერვისები რომელსაც გთავაზობთ.

შენობა ნაგებობების სახანძრო ტექნიკური გამოკვლევა, ხანძრის შემთხვევაში ევაკუაციის გეგმებისა და ინსტრუქციების შემუშავება.

ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობისა და ევაკუაციის მართვის სისტემებს;

შენობის სხვენის ხის კონსტრუქციების დამუშავება შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ზღვარის მქონე სპეციალური ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება, სათანადო აქტის გაფორმებით;

შენობის სვენში ასასვლეი კიბის და ლიუკის მოწყობას;

ხანძრის ქრობის პირველად საშუალებებს;

შენობის საევაკუაციო გზების „საევაკუაციო გზის “ მიმართულების მაჩვენებელი მანათობელი ნიშნები, ავარიული განათება;

საევაკუაციო გასასვლელი კარებების გაღების შესაძლებლობას შენობიდან გასვლის მიმართულებით;

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების ყველა ელემენტის გამართული მუშაობის შემოწმებას;

სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარება. (სპეციალურ ჟურნალში დარეგისტრირება);

პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილას და საევაკუაციო გასასვლელებთან გამოსაკრავ სტიკერებს

მუდმივად მზად ვართ გემსახუროთ